botofteskovmose naturoplevelser

BOTOFTE SKOVMOSE

Velkommen

 

Området er privat ejendom og  drives privat, men vi deler det gerne med alle som respektere og nyder naturen.  Oprindelig var området oversvømmet fra havet , og fremstod som en fjord, med gennemgang i til havet både N & S herfra hvor I står. Arealet blev inddæmmet, tidligt i 1800 tallet og lå som overdrev.

Efter stormfloden i 1872, hvor vandet stod til sokkelen på det gule hus her nord for området. Blev der på foranledning af Lensgreven på Tranekær opført et nyt dige fra Oehlenschägers bøg i syd og til Lejbølle enge i nord et ca. 13 km langt havdige, og området lå som overdrev/græsningsareal frem til 1943, hvor man som beskæftigelsesprojekt gennemførte en fuld dræning/afvanding af arealerne, dette set i lyset af depressionen og krigen og ønsket om at kunne producere så mange fødevarer som muligt.

I 2003 tog ejeren af Ørnebjerggård   Lars Chr Prytz,  initiativ til at omdanne området til et N-P filter iht. VMP II. Efter at området var udpeget i daværende Fyns amts regionsplans revision 2002-2012. Nu var tiden en anden og samfundsmæssigt satser man mere på natur og miljø, frem for produktion af fødevarer og eksport af samme, så disse arealer blev dyrkningsmæssigt urentable.

 Projektet startet i 2003, og var færdigt i 2013. Altså 10 år fra start til slut.

 

Atling and
svane
Grå and
Knarand
Skeand

 

 

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Danmark og EU investerer i landdistrikter

Se mere på :

 http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_da.htm

 

 

 

 

Adgang til området følger lovens bestemmelser, dette fungerer godt og vi forventer at vores gæster respekterer det , der kan arrangeres ture rundt i området med guide eller man selv går, alt dog efter aftale.

 

                                                                                                                                                 

Sølvhejre