Botofte skovmose græsningslaug

Botofte Skovmose Græsningslaug.

Græsningslauget er oprettet for at få sammenhæng i hele området dels hvad angår miljøt men også med henblik på at skabe en naturlig balance for hele området. Græs arealerne har en fin sammensætning af våde og tørre enge hvilket gør at det er muligt at have dyr på arealerne året rundt. der vil være 2 typer af kreaturer : direkte kød produktion(Herford,Limousine Racer) samt ekstensive racer, der formål at holde det meste af rest vegitationen nede, såsom: Tidsler,brombær,brændnælde mfl. til dette bruges racer som er håndføre og nøjsomme(Skotsk Highland, Galloway ETC.)Dette giver en masse fordele, vi kan få græsset plejet ved brug af dyr, i stedet for mekanisk pleje, det giver mange fordele for dyrelivet i området, især for fugle og småvildt.  Der bliver også en produktion af kød samtidig med. Det er vores ide at man ved henvendelse kan købe kød til levering/afhentning direkte fra slagter. Produkter fra kreaturer, som har gået på optimale betingelser, i omgivelser hvor der ikke er brugt pesticider eller gødning. Samt ikke har haft de lange transporter.  

Så er de første dyr ude igen efter vinteren, kom forbi og se de smukke kreaturer og deres kalve.                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Danmark og EU investerer i landdistrikter.

link til kommisionens hjemmeside :

 http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_da.htm